Wspólne działania w walce z zagrożeniami

 Wspólne działania w walce z zagrożeniami

Wspólne działania w walce z zagrożeniami - Wspólne działania w walce z zagrożeniami
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał dziś ze Starostą Powiatu Elbląskiego Maciejem Romanowskim list intencyjny w sprawie zasad współdziałania obu samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego. Jak podkreślali podczas podpisania listu intencyjnego obaj samorządowcy zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z priorytetów.

- Wspólne zarządzanie kryzysowe, łączenie sił, sprzętu  i środków, którymi dysponujemy na pewno w sposób sprawniejszy i efektywniejszy przyczynią się do reagowania na zagrożenia. Te same problemy kryzysowe dotyczą zarówno powiatu jak i miasta.  Szczególnie dotyczy to zagrożenia powodziowego - podkreślał Prezydent Witold Wróblewski

- Wszyscy oczekujemy zapewnienia bezpieczeństwa. Zagrożenia jednak nie znają granic. Jeśli dotykają powiat, za chwilę mogą być również w Elblągu. W związku z tym, postanowiliśmy z Prezydentem spotkać się i przedyskutować jak skutecznie i szybko walczyć z zagrożeniami, które możemy napotkać - zaznaczył Starosta Elbląski Maciej Romanowski

Współpraca między samorządami  ma polegać między innymi na stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie działania obydwu samorządów,  utrzymaniu stałej łączności, koordynowaniu wspólnych działań w zakresie monitoringu i rozwoju sytuacji niebezpiecznej, organizowaniu wspólnych odpraw, ćwiczeń i szkoleń.

W przyszłości władze miasta i powiatu chcą również podejmować działania w celu utworzenia wspólnego dla obu samorządów Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podpisany list intencyjny dotyczący współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego to tylko jedna z płaszczyzn współpracy. Prezydent i Starosta chcieliby również ściślej współpracować w zakresie promocji, kultury, czy turystyki.