Regulacja studni na drodze nr 503

Departament Zarząd Dróg informuje, że w związku z wykonywaniem przez firmę Eurovia prac gwarancyjnych, polegających na usuwaniu zgłoszonych usterek w ramach przeglądu gwarancyjnego dla drogi wojewódzkiej nr 503 w okresie od 18 do 20 maja mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu. Powyższe związane będzie między innymi z wykonywaniem regulacji niektórych studni zlokalizowanych w obrębie jezdni. Na czas robót Wykonawca opracował projekt tymczasowej organizacji ruchu zakładający lokalne zamknięcie jednego pasa ruchu na odcinkach w sąsiedztwie regulowanych studni. Prace prowadzone będą głównie na ul. Browarnej i Pocztowej.