Dofinansowanie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Prezydent Elbląga informuje, że uruchomiony został nabór wniosków na udzielanie dofinansowania ze środków budżetu gminy kosztów inwestycji w zakresie  transportu i unieszkodliwienia  odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na  terenie Gminy Miasto Elbląg.

Zgodnie z zatwierdzonym  Regulaminem szczegółowych warunków dofinansowania z wnioskami mogą występować  osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W sytuacji zmiany pokrycia dachowego należy jednak wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt,

Wzór  wniosku  oraz szczegółowe warunki dofinansowania  dostępne są na stronie internetowej  BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu  w zakładce Mieszkańcy  - Gospodarka odpadami  (Azbest)  http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=168&Itemid=216 lub  w  karcie usług  pn.  Gospodarka odpadami Referatu Ochrony Środowiska, a także w Biurze Podawczym Urzędu  Miejskiego w Elblągu - budynek główny "A" pokój nr 101  ul. Łączności 1,   82-300 Elbląg.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego, do wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Elbląg na ten cel.

Wnioski do realizacji w roku 2015 należy składać  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Elblągu

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty: Urząd Miejski w Elblągu , ul. Łączności 1, pok. 240 – 242    telefon:   (55) 239-31-23;  239-33-42, 239-31-00.