Brak pojemników na nieczystości w dalszym ciągu zmorą naszego miasta! Informuje Straż Miejska.

Pomimo zawartych deklaracji czy umów na wywóz nieczystości duża liczba mieszkańców oraz zakładów nie posiada pojemników na śmieci. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg, właścicieli nieruchomości obowiązują deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz posiadanie pojemnika na odpady.

W związku z tym Straż Miejska przypomina o obowiązkach jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w sprawie czystości, porządku, składowania i pozbywania się odpadów ze swoich nieruchomości.

Jednocześnie sprawdza wypełnianie tychże obowiązków i w przypadku stwierdzenia rażących uchybień wyciąga wnioski karno – administracyjne.

Kilkanaście razy dziennie do straży miejskiej wpływają zgłoszenia o zanieczyszczonych miejscach, w których to strażnicy najczęściej stwierdzają odpady pochodzenia komunalnego. I tu możemy sobie zadać pytanie: skąd te śmieci? ….. Odpowiedź pozostawmy mieszkańcom.