Rozkład jazdy dostosowany do wyborów

zkm
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że w związku z wyborami prezydenckimi, 10 maja (niedziela) od godziny 7:00 do 20:00, po każdym kursie do Próchnika, autobus linii nr 12 będzie miał w Próchniku 10 – minutowy postój. Wydłużony postój autobusu ułatwi  powrót z lokalu wyborczego w Próchniku. Tym samym, wszystkie kursy w kierunku ul. Warszawskiej, w tych godzinach, zostaną wykonane z 10 – minutowym opóźnieniem w stosunku do zaplanowanego rozkładu jazdy.