Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

kongres
W miniony czwartek (26 marca) w gmachu Senatu RP w Warszawie odbył się II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych. Do udziału w nim, jako jedyna z 36 działających w Polsce pewueszetek, została zaproszona Akademia Dziecięca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Program drugiego kongresu przygotowano z myślą o wymianie doświadczeń i poszukiwaniu rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, stojących obecnie przed uniwersytetami dziecięcymi. W spotkaniu udział wzięli m.in. eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którzy zaprezentowali najnowsze tendencje dydaktyczne. „Udział w Kongresie umożliwił uczestnikom  przedyskutować kwestie związane z wyzwaniami organizacyjnymi, takimi jak strategia marketingowa czy pozyskiwanie środków na funkcjonowanie uniwersytetów dziecięcych” - mówi mgr Stanisława Szuksta, pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu – „To co wyróżniło naszą Akademię to szeroki zakresem oferowanych zajęć, wykłady otwarte dla szkół podstawowych oraz wolontariat studencki (w prowadzeniu warsztatów pomagają studenci PWSZ w Elblągu oraz przebywający na uczelni zagraniczni studenci Erasmusa).”

Elbląska Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu za cel przyjęła rozwijanie dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, zainteresowań, umacniania wiary w siebie i przekonania, że nauka może być fascynująca. Aktywny udział w odpowiednio dobranych i przygotowanych zajęciach dla najmłodszych  pomaga dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat, sprawia, że nauka staje się onbardziej przystępna i przydatna na co dzień. Udział w Akademii rozwija intelektualnie i wyzwala twórczy potencjał najmłodszych. Nauczyciele akademiccy w formie zabawy prowadzą dla małych żaków warsztaty oraz wykłady połączone z dyskusją, a ich tematyka dotyczy wszystkich dziedzin nauki, dlatego młodzi naukowcy mają szansę odkrywać swoje pasje i talenty.

Obecnie dobiega końca jubileuszowa – 5. edycja Akademii Dziecięcej przy PWSZ w Elblągu, każda kolejna przyciąga coraz większą liczbę żądnych wiedzy i przygód małych studentów. Do tej pory w ławach Akademii zasiadło łącznie 358 dzieci w wieku od 5-10 lat.  W murach Uczelni mali studenci wysłuchali łącznie 39 wykładów i wzięli udział w 66 warsztatach.