Maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 14 ratują życie

maluchy
W Szkole Podstawowej nr 14, w ramach innowacji pedagogicznej „Maluchy ratują życie”, prowadzone są zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Program przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych.

 

Głównym założeniem innowacji jest nauczenie dzieci, jak mają radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz jak postępować podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednym z elementów innowacji są wycieczki. 5 i 11 marca odbyły się wycieczki do Pogotowia Ratunkowego w Elblągu. Uczniowie mieli możliwość dokładnego obejrzenia karetek pogotowia, poznania pracy lekarza, ratownika medycznego oraz kierowcy.

Składamy gorące podziękowania pracownikom Pogotowia Ratunkowego za serdeczne przyjęcie uczniów naszej szkoły oraz możliwość poznania ich codziennego dnia pracy.

Dorota Dobies, SP nr 14 w Elblągu