Specjalne potrzeby edukacyjne - seminarium

seminarium
17 marca w Auli PWSZ w Elblągu w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się seminarium tematyczne dotyczące problematyki diagnozy i zaspakajania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością narządu wzroku. Organizatorami seminarium są Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Elblągu.


Tematyka obejmować będzie takie zagadnienia jak:


- problemy widzenia z perspektywy medycznej,
- sposoby wsparcia rodziny i procesu edukacyjnego,
- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
- nowoczesne pomoce dydaktyczne,
- organizowanie wsparcia na rzecz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wzroku.

Serdecznie zapraszamy do udziału.