O ekonomii wody w EPT. Spotkanie dla przedsiębiorców

logo EPT
Urząd Marszałkowski w Olsztynie zaprasza do Elbląskiego Parku Technologicznego na warsztaty w zakresie badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji na terenie Elbląga i w regionie. Najbliższe spotkanie warsztatowe z przedsiębiorcami, instytucjami naukowo-badawczymi i około biznesowymi dla specjalizacji „EKONOMIA WODY" zaplanowane jest 6 marca na terenie EPT (ul. Stanisława Sulimy 1). Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10.00, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 13.00.

Głównym celem spotkania będzie wskazanie mocnych i słabych stron specjalizacji, a także szans i zagrożeń stojących przed podmiotami prowadzącymi działalność powiązaną z w/w specjalizacją. Wyniki dyskusji stanowić będą istotny element w pracach nad uszczegóławianiem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

 

Szczegóły zaproszenia - zobacz