Elbląska Rada Seniorów prezentuje się w gmachu Sejmu

Teresa Urban
W miniony poniedziałek, 16 lutego, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się ogólnopolskie spotkanie Rad Seniorów w ramach projektu "Zoom na Rady Seniorów". W spotkaniu organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "ę", Pracownię Badań Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Sejmową Komisję Polityki Senioralnej wzięli również udział przedstawiciele z Elbląga.

 

Obecnie w Polsce na blisko 2,5 tysiąca gmin funkcjonuje ok. 80. rad seniorów. Na spotkaniu dyskutowano m.in. jakie działania podejmować, by zwiększyć wpływ osób starszych na otoczenie, w jaki sposób wzmocnić dialog seniorów z lokalnymi władzami oraz jak zachęcić samorządy do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego. Przypomnijmy, do projektu "Zoom na rady seniorów" zakwalifikowano miasta Elbląg, Prudnik i Lublin. Projekt realizowany jest w partnerstwie Rad Seniorów z Samorządem.

Zbliżenie (Zoom) na Elbląg

Teresa Urban pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i jednocześnie przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów zaprezentowała działalność rady, w tym realizowane wspólnie z animatorami ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych "ę" działania związane z lepszym zagospodarowaniem Parku Modrzewie dla osób starszych. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pani Elżbieta Radziszewska wicemarszałek Sejmu RP pogratulowała osiągnięć i aktywności Radzie, wyrażając również chęć przyjazdu do Elbląga na zakończenie i podsumowanie konkursu" Zoom na rady seniorów".

Poza przedstawicielami Rad Seniorów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz członkowie Związku Miast Polskich.

zoom na rady
w sali kolumnowej