Diament Dobroci i Serca dla elblążan

Diament Dobroci i Serca dla elblążan

Diament Dobroci i Serca dla elblążan - Diament Dobroci i Serca dla elblążan

31 maja 2023 roku w Olsztynie odbyła się „VIII Warmińsko-Mazurska konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. Podczas spotkania elbląska rodzina zastępcza -  Państwa Danuty i Henryka Dróżdż wyróżniona została „Diamentem Dobroci i Serca”.

Podczas uroczystości z rąk Pani Jolanty Piotrowskiej - Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Katarzyny Koplińskiej - Dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wyróżnione rodziny zastępcze z województwa warmińsko – mazurskiego odebrały statuetki - „Diament Dobroci i Serca”.

Jest to wyróżnienie przyznawane co roku rodzinom zastępczym za ich zaangażowanie, cierpliwość i trud włożony w opiekę nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Przyznane wyróżnienia  stanowią  wyraz wdzięczności i uznania dla pełnej poświecenia pracy, jaką jest rodzicielstwo zastępcze. Wiele ciepłych słów skierowano również do pracowników systemu pieczy zastępczej, za ich wsparcie i pełną zaangażowania pracę na rzecz rodzin.

Państwo Danuta i Henryk Dróżdż to elbląska rodzina zastępcza, która podczas konferencji została wyróżniona i nagrodzona statuetką „Diamentu Dobroci i Serca”.

Państwo Danuta i Henryk Dróżdż od ponad 18 lat są rodziną zastępczą, a od 17 lat zawodową rodziną zastępczą. Do tej pory sprawowali opiekę wobec 37 dzieci w różnym wieku - od noworodków po dzieci w wieku szkolnym oraz z różnymi schorzeniami, niepełnosprawnościami, zaniedbane, pozostawione w szpitalu, wymagającymi szczególnej troski. Nigdy nie odmawiali przyjęcia dziecka pod swoją opiekę.

Pani Danusia gotuje obiady niczym zwycięzca Masterchefa. Pan Henryk z cierpliwością niezłomną pokazuje, jak pachnie skoszona trawa, a jak zwykła ziemia, jakie skrzydła ma mucha i jak daleko skacze żaba. Państwo Dróżdż pokazują - jak można być dzieckiem i mimo ograniczeń poznawać świat. Pokazują – jak można być RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.  

Rodzinie serdecznie gratulujemy!
Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Diament Dobroci i Serca dla elblążan

Diament Dobroci i Serca dla elblążan - Diament Dobroci i Serca dla elblążan

Diament Dobroci i Serca dla elblążan

Diament Dobroci i Serca dla elblążan - Diament Dobroci i Serca dla elblążan