Dziękujemy elblążanom za dary na paczki świąteczne

logo

Pomimo coraz wyższych kosztów utrzymania wielu mieszkańców naszego miasta okazało wielkie serca i w sumie do naszych zbiórkowych koszy trafiło ponad 4 tony produktów spożywczych, w tym 1400 kg mąki. Ciast na świątecznych stołach nie zabraknie!

Wydaliśmy około 500 legitymacji dla wolontariuszy w 28 sklepach. Pomagali uczniowie ze szkół: SP 8, 9, 11, 15, 19, 25, OSW nr 1 i nr 2, I LO, III LO, IV LO, ZSEiO, ZSG, ZSIŚiU, ZSM, studenci z ANS, Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej, Hufiec Pracy, Bursy nr 3 i 4 oraz wolontariusze z organizacji: Stowarzyszenia RAZEM, PSONI, Przyjazny Krąg, Złoty Wiek, Nasza Zawada, Żuławy, Fantazja, ŚDS w Przezmarku i Jegłowniku, Zespoły Caritas parafii: Św, Rodziny, Królowej Polski, Św. Rafała Kalinowskiego, Św. Brata Alberta, Diecezji Elbląskiej.

Ponadto w piątek dołączyli do nas w supermarkecie Carrefour piłkarze z Olimpii, oferując darczyńcom bilety na mecze, co było skuteczną zachętą.
Ulotki wydrukowała bezpłatnie Agencja Reklamowa Contact, a plakaty drukarnia ELGRAF.

We współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu zbiórkę żywności w sklepach prowadziły też Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu – wolontariusze zebrali tam 460 kg produktów oraz PCPR w Iławie – 315 kg.

Żywność zebrana w Elblągu już wyjeżdża do organizacji charytatywnych, które przygotują paczki dla swoich podopiecznych, zebrana w Suszu i Iławie będzie rozdysponowana na miejscu.

Wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom i sponsorom serdecznie dziękujemy!

Teresa Bocheńska