Informacja dot. dowodów osobistych

W związku z wdrażaniem rozwiązań technicznych związanych z wydawaniem dowodów osobistych zawierających dane biometryczne, Departament Spraw Obywatelskich UM informuje, że w najbliższy piątek (5 listopada br.) wszystkie sprawy dotyczące dowodów osobistych załatwiane będą do godz. 11.00.