ERKON wspiera uzależnionych

ERKON wspiera uzależnionych

ERKON wspiera uzależnionych - ERKON wspiera uzależnionych
Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Masz problem z uzależnieniem? Jesteś dotknięty uzależnieniem w rodzinie? Dotyka Cię przemoc ze strony osoby uzależnionej? Zgłoś się do Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych i uzyskaj wsparcie.

W ramach projektu osoby zamieszkujące na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego mogą skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przemocy mieszczącego się w budynku ERKON przy Hetmańskiej 28 w Elblągu.

Usługi skierowane są do dorosłych członków rodzin osób nadużywających alkohol, uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych tj. wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w sytuacji szeroko pojętego kryzysu rodzinnego wynikającego z uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych członka rodziny. Tak szerokie ujęcie pozwala na objęcie wsparciem bezrobotnych, uzależnionych/współuzależnionych, starszych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych ale również zobowiązanych do ich płacenia, klientów OPS, pokrzywdzonych przestępstwami (m.in.: oszustwo, lichwa, kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej.)

Specjalistyczne wsparcie oferowane w ramach punktu odbywać się będzie w postaci konsultacji indywidualnych z asystentem pierwszego kontaktu, psychopedagogiem oraz psychologiem.

Udzielone wsparcie pozwoli skutecznie przeciwdziałać następstwom kryzysów rodzinnych wynikających z uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych członka rodziny oraz umożliwi nabycie odbiorcom wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnościami w przyszłości, co przyczyni się do ograniczenia ich występowania.

W ramach projektu Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych organizuje Dni Otwarte dla zainteresowanych wsparciem w ramach projektu. Odbędą się 17 listopada br. (w godzinach 10:00 – 13:00) w siedzibie Stowarzyszenia przy Hetmańskiej 28 (3 piętro). W tych dniach, każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać szereg informacji dotyczących oferowanego wsparcia oraz zaznajomić się z ofertą Punktu.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Elbląg.