Wspólne ćwiczenia żołnierzy 43blp ze Strażą Graniczną

ćwiczenie

ćwiczenie - ćwiczenie

W miniony weekend żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty z Braniewa, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  realizowali ćwiczenia ze strażą graniczną w swoim SRO. Przedstawiciele SG po krótkim szkoleniu dotyczącym przepisów i podstaw prawnych działalności polegającej na ochronie granicy RP, wyznaczyli do realizacji w terenie zadania polegające na skrytej obserwacji wskazanego obszaru.

Podczas ćwiczeń w związku z trudną sytuację na wschodniej granicy, żołnierze skupili się na działaniach patrolowych, tworzeniu i działaniu na posterunku obserwacyjnym oraz doskonaleniu umiejętności medycyny pola walki. Wszystkie ćwiczenia były ukierunkowane na możliwość i potrzebę wsparcia sił operacyjnych na wschodniej granicy,

Z wyrazami szacunku
ppor. Anna Szczepańska
ekspert ds. komunikacji 43blp
4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

ćwiczenie

ćwiczenie - ćwiczenie

ćwiczenie

ćwiczenie - ćwiczenie

ćwiczenie

ćwiczenie - ćwiczenie

ćwiczenie

ćwiczenie - ćwiczenie