28. Akcja - Sprzątanie Świata

sprzątanie świata

Gmina Miasto Elbląg wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. - 7 września br. organizuje dla grona pedagogicznego oraz uczniów szkół podstawowych obchody „Dni Recyklingu” oraz 28 edycję „Sprzątanie świata - Polska 2021”.

Tegoroczne hasło akcji to „Myślę, więc nie śmiecę!”

Celem tegorocznej edycji „Sprzątanie świata - Polska 2021”, jest podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

W programie dnia zaplanowane są:
•    sprzątanie lasu Bażantarnia wraz z leśnikami z Nadleśnictwa Elbląg,
•    różnorodne gry i zabawy edukacyjne oraz warsztaty o tematyce recyklingu.

Rozpoczęcie godz. 10.00

Warsztaty zorganizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów posłużą edukacji w zakresie segregowania odpadów oraz recyklingu. Przyjęta forma warsztatów, tj. zajęcia plastyczne, wieloformatowa gra planszowa oraz edukacja za pomocą makiet, pozwala na szybkie i efektywne zapamiętanie przekazywanych treści. Zapewniamy też dodatkowe atrakcje i niespodzianki.


Wielki finał przypada w dniach 17-19 września 2021 r.

Wzorem lat ubiegłych proponujemy objąć sprzątaniem tereny przyległe do posesji szkół, przedszkoli, a także skwery, parki miejskie, tereny Nadleśnictwa i tereny Parku Krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”. Odpady zebrane w workach należy za zgodą właścicieli bądź zarządców terenów składać przy istniejących pojemnikach. Worki należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysypaniem się z nich zebranych odpadów. Odpowiedni dozór nad uczestnikami akcji należy przyjąć jako zasadę podstawową.

Uwaga ! Uczestnicy akcji muszą wiedzieć, że nie wolno im dotykać strzykawek, środków medycznych oraz innych ostrych przedmiotów.