Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegnia Przestępczości

Krajowe eliminacje do konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest: „Zastraszanie i przemoc wśród nieletnich”.

W imieniu organizatora zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”.

Wzorem lat ubiegłych Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W tym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Tegorocznym tematem konkursu ECPA jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline).

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganiu temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobieganiu zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno online jak i offline) między państwami członkowskimi UE.

Nagrodą główną w konkursie jest 10 000 euro. Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5 000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów.  Zwycięzca konkursu ogłoszony zostanie podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej na 9 grudnia bieżącego roku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane  ewaluacji.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego na język angielski.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do  10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: 

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie:  https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2