Spotkanie konsultacyjne ws. usług społecznych

ecus

ecus - ecus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie potrzeb mieszkańców Elbląga i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca br. w Sali Koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu w godzinach od 16:00 do 18:00.

W spotkaniu może wziąć udział każda zainteresowana osoba, niemniej jednak  ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia liczba uczestników będzie ograniczona zgodnie z limitem 1 osoba na 15m2.

W trakcie spotkania podsumowany zostanie proces diagnozy potrzeb mieszkańców Elbląga, omówione zostaną również najważniejsze wyniki diagnozy. Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby. Diagnoza potrzeb mieszkańców Elbląga i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych jest kolejnym etapem w procesie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych, realizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług społecznych skierowanych do wszystkich mieszkańców Elbląga, odpowiadających na ich potrzeby.

Zachęcamy do odwiedzenia strony
https://www.mops.elblag.pl/3087/otwarte-spotkanie-konsultacyjne/ gdzie znajdziecie Państwo prezentację  najbardziej istotnych wyników przeprowadzonej diagnozy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, do której dostęp znajduje się pod wskazanym powyżej linkiem.

logo

logo - logo