Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Prezydent Witold Wróblewski włącza się akcję promującą oddawanie osocza wśród ozdrowieńców. Osocze osób, które przechorowały Covid-19 zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

W ostatnich miesiącach na oddanie osocza w Elblągu decydowało się śr. 40 osób miesięcznie.
Prezydent Elbląga chce podziękować dawcom i wesprzeć służby medyczne w ratowaniu życia i zdrowia chorych na Covid-19 oraz zachęcić kolejne osoby do udziału w akcji.Ozdrowieńcy, którzy zgłoszą się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddadzą osocze otrzymają drobne gadżety miejskie oraz podziękowania od Witolda Wróblewskiego – Prezydenta Elbląga.

Zachęcamy wszystkich ozdrowieńców, by oddali osocze, jeśli tylko spełniają niezbędne warunki, czyli:
•             spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi,
•             przechorowały Covid-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
•             odczekały 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2,
•             są w wieku 18-65 lat (osoby w wieku 60-65 lat, które nigdy nie oddawały krwi i jej składników prosimy o dostarczenie od lekarza zaświadczenia o możliwości oddania osocza)
Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00, dzwoniąc do Oddziału terenowego RCKiK w Elblągu, przy ul. Bema 80,
pod nr telefonu: 55 235 22 13.

Oddaj osocze. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!