Płukanie sieci wodociągowej

Płukanie sieci wodociągowej

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w godzinach nocnych od 12.04 do 15.04.2021r. odbędzie się płukanie magistral i sieci wodociągowej rozdzielczej.
 
W związku z powyższym na obszarze Elbląga oraz Gminy Elbląg:
 
1/ w nocy z 12 / 13.04.2021 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z poniedziałku  na wtorek), dotyczy miejscowości, ulic oraz dzielnic:
1. na dzielnicy ZAWODZIE (obszar Elbląga położony na zachód od Kanału Elbląskiego),
2. Kazimierzowo (część miejscowości od ul.Radomskiej w Elblągu),
3. Bielnik Pierwszy
wystąpią  całkowite braki wody;
 
2/ w nocy z 14 / 15.04.2021 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z środy  na czwartek), dotyczy ulic oraz dzielnic:
- na ulicach położonych przy linii  ulic: Stoczniowa, Bożego Ciała, Tetralna, Nowowiejska i przy linii  ulicy 12-go Lutego ( na południe od skrzyżowania z ul.Nowowiejską i Teatralną),
- ul.Górnośląska, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kościuszki,
mogą wystąpić spadki ciśnienia wody lub całkowite braki wody.
 
W związku z powyższym może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody.
W przypadku wystąpienia w/w zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
 
Robert Danielewicz
Kierownik Pogotowia Technicznego