ECUS - przez pomoc do usług

konferencja

konferencja - konferencja

Nowoczesne i efektywne usługi społeczne, ale także nastawienie na pomoc mieszkańcom, dodatkowo zmodernizowana baza lokalowa i przeszkoleni pracownicy, to wszystko w jednym Elbląskim Centrum Usług Społecznych, które utworzone zostanie na bazie elbląskiego MOPS. Dzięki dobremu projektowi Elbląg uzyskał 100% dofinansowania na realizację projektu. Samo Centrum powinno funkcjonować już od 1 lipca tego roku. O organizacji tej nowej instytucji mówiono dziś podczas konferencji prasowej.

- Ustawa o realizowaniu usług społecznych, której inicjatorem był Prezydent RP dała możliwość tworzenia centrów usług społecznych. Elbląski samorząd wspólnie z MOPS przygotował projekt do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskaliśmy 100% dofinansowania z budżetu państwa, tj. blisko 2,5 mln zł na stworzenie Centrum Usług Społecznych. Jesteśmy jednym z dwóch miast na prawach powiatu które uzyskało pełne dofinansowanie, inne samorządy będą musiały angażować własne środki - informował Witold Wróblewski prezydent Elbląga - 5 sierpnia 2020 roku w moim imieniu umowę na Centrum podpisał wspólnie z Panią minister Marleną Maląg, Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga. Działania, które zrealizujemy dzięki temu projektowi pozwolą nam bez dużych kosztów dokonać zasadniczych zmian w dziale opieka i pomoc społeczna. Chcemy by nasz ECUS rozpoczął funkcjonowanie już od 1 lipca tego roku, naszą propozycję skierowaliśmy już pod obrady Rady Miejskiej na najbliższą sesję - mówił dalej Wróblewski - Co ważne rozszerzamy pakiet usług dla mieszkańców i nikt z pracowników obecnego MOPS nie straci pracy - dodał prezydent

- Jesteśmy dobrze przygotowani do tego przekształcenia, dostosowaliśmy infrastrukturę naszego ośrodka, prowadzimy zmiany organizacyjne, pracownicy odbywają szkolenia. ECUS będzie profesjonalną instytucją polityki społecznej, nakierowanąna na obywateli - mówiła dyrektora elbląskiego MOPS Beata Kulesza prezentując główne założenia funkcjonowania Centrum

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH - PREZENTACJA