Dobry Start - wnioski od 1 lipca

dobry start

Departament Świadczeń Rodzinnych UM informuje o terminach składania wniosków na świadczenie "Dobry Start".

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do:

•    świadczenia dobry start (300+) - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej
•    zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej
•    specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku dla opiekuna - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej
•    świadczeń z funduszu alimentacyjnego  - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej
Zmianie uległo kryterium dochodowe, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wprowadzono również zasadę „złotówka za złotówkę”. Kryteria dochodowe do pozostałych świadczeń pozostały bez zmian.

UWAGA!
Jeżeli obecnie pobierasz świadczenie wychowawcze 500+ PAMIETAJ!!! - Świadczenia zostały przyznane do 31.05-2021 r. Jeżeli nie zmieniła się Twoja sytuacja rodzinna, to nie musisz teraz składać wniosku.