Startuje drugi etap „Modernizacji sieci ciepłowniczych w Elblągu”

Startuje drugi etap „Modernizacji sieci ciepłowniczych w Elblągu”

Startuje drugi etap „Modernizacji sieci ciepłowniczych w Elblągu” - Startuje drugi etap „Modernizacji sieci ciepłowniczych w Elblągu”

Jeszcze w maju rozpoczną się prace w ramach drugiego etapu projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”. Celem prac jest unowocześnienie sieci oraz poprawa jakości powietrza. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zakres prac obejmować będzie modernizację istniejących sieci, likwidację węzłów grupowych oraz budowę niezależnych węzłów ciepłowniczych. Prace modernizacyjne sieci prowadzone będą w dzielnicach Rakowo oraz Kamionka. Likwidacja węzłów grupowych oraz budowa węzłów indywidualnych będzie miała miejsce w dzielnicy Rakowo i Zatorze.

Nadzór budowlany nad zadaniami inwestycyjnymi został powierzony firmie Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Paweł Borejko z Elbląga.
Termin realizacji wszystkich zadań to koniec października 2020 r.
Wykonawcy tegorocznych robót zostali wybrani w postępowaniu przetargowym. Prace wykonają Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm z Torunia oraz konsorcjum z Ostrołęki, w którego skład wchodzą dwie firmy: EKO Energetyka i Ciepłownictwo oraz Elektrotermex.

Poprawa jakości powietrza
Celem prac, oprócz unowocześnienia sieci, jest zredukowanie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie strat ciepła w procesie jego przesyłu i dystrybucji. Efektem realizacji robót będzie redukcja strat energii cieplnej i ograniczenie wielkości emisji CO2 do atmosfery.
-  Ta inwestycja to nasz wkład z środowisko. Dzięki modernizacji sieci zobaczymy wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko – mówi Andrzej Kuliński, prezes zarządu EPEC. - Nasze działania mają na celu również wzrost bezpieczeństwa energetycznego Elbląga. Nowoczesny, efektywny system ciepłowniczy zapewni bezawaryjną dostawę ciepła mieszkańcom miasta oraz elbląskim instytucjom.

Projekt dofinansowany z UE
Pierwszy etap prac zakończył się w październiku 2019 r. W ramach prac zmodernizowano sześć odcinków sieci ciepłowniczej oraz utworzono trzynaście indywidualnych węzłów cieplnych. Tegoroczne prace zakończą projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie około 6,8 km sieci. Łączna wartość brutto projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” wyniesie 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzi z funduszy UE ze środków Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu).

System ciepłowniczy w Elblągu, którego operatorem jest EPEC, pokrywa ok. 70% potrzeb cieplnych miasta.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronach internetowych: www.cieplodlaelblaga.pl/ oraz www.epec.pl/.

O firmie
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości blisko 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła.
W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    
EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  
Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.