Kupuj świadomie - Polski Produkt

kupuj polskie

Kupuj świadomie - Polski Produkt, to ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowana wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. świadomych decyzji zakupowych i wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.

To niezwykle istotne, aby w tak trudnym czasie, który już teraz wiadomo odciśnie ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju - polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania i wspierania krajowego rolnictwa.

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to ogromne znaczenie. Przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wspierania sprzedaży polskiej żywności.

Materiały informacyjno – promocyjne oraz logo "Produkt Polski" są dostępne do pobrania i wykorzystania bezpłatnie pod adresem http://www.polska.smakuje.pl/produkt-polski/ oraz pod adresem http://gov.pl/web/produktpolski.

Komunikujmy wspólnie i jednym głosem, że „Twój wybór ma znaczenie!” Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet, nasz wspólny cel oraz społeczny obowiązek.