Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników - ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy).
 
Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie od dnia 17.04.2020r. do dnia 30.04.2020r.

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.

Szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.