„Świat oczami młodych”

baner

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły oraz ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego pod hasłem: „Świat oczami młodych”.

Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać  wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich oraz korzyści dla beneficjentów jak i samych wolontariusz.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 7–19 lat oraz Opiekunowie, którzy wcielą się w role Koordynatorów konkursu danej Szkoły lub Ośrodka.

Konkurs odbywać będzie się w DWÓCH ETAPACH:

ETAP WEWNĘTRZNY:

•    Wybranie koordynatora konkursu; Rejestracja placówki na stronie konkursu;
•    Ogłoszenie konkursu i jego promocja na terenie placówki;
•    Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących wolontariatu;
•    Organizacja konkursu wewnętrznego i wybranie maksymalnie 3 najlepszych prac;
•    Przesłanie raportu z przebiegu zajęć edukacyjnych i konkursu;

ETAP OGÓLNOPOSKI polegać będzie natomiast na:
•    Przesłaniu maksymalnie 3 najlepszych prac z danej placówki;
•    Prezentacji wszystkich prac na stronie konkursu;
•    Posiedzeniu Komisji Sędziowskiej, która oceni wszystkie prace i przyzna nagrody;
•    Ogłoszeniu wyników konkursu;

Rejestracja Szkół i Ośrodków Kultury na stronie: oczamimlodych.pl trwa do 8 kwietnia 2020 roku.

TRZY NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE ZOSTANĄ WYDANE WRAZ Z NAZWISKAMI ICH AUTORÓW W FORMIE ZNACZKÓW POCZTOWYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ W NAKŁADZIE 100 TYŚ. EGZEMPLARZY!

Szczegółowe informacje, wytyczne do tworzenia prac konkursowych, materiały pomocnicze znajdują się na stronie konkursu: oczamimlodych.pl