Pomoc osobom bezdomnym w mroźne dni

Wzorem lat ubiegłych, 24 października br. w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, służb oraz organizacji pozarządowych w celu omówienia realizacji zakresu zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych w Elblągu w okresie zimowym 2019-2020.

Podczas spotkania omówiono działania podejmowane przez poszczególne instytucje. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Monitorowane są miejsca, w których stwierdzono fakt przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.

Bezdomni mogą uzyskać schronienie w placówce przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działają schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia.

Przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102 funkcjonuje Noclegownia, gdzie w okresie od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas przy ul. Zamkowej 17 od 1 listopada wydaje gorące posiłki osobom potrzebującym, w tym bezdomnym.

Od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

W załączonej informacji znajdują się dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych.

Gdzie szukać pomocy? - tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele:
1.    Komendy Miejskiej Policji
2.    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3.    Pogotowia Socjalnego
4.    Schroniska dla Bezdomnych
5.    Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
6.    Caritas Diecezji Elbląskiej
7.    Polskiego Czerwonego Krzyża
8.    Stowarzyszenia TEEN CHALLENGE
9.    Straży Miejskiej
10.    Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM
11.    Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM