XX. akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU

XX. akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU pod hasłem: 100 litrów krwi – dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”.

We wtorek 10.09.2019r. w godz. 08.00 do 12.00 w Zespole Szkól Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 odbędzie się XX. otwarta akcja honorowego oddawania krwi i jednocześnie pierwsza akcja w roku szkolnym dla uczczenia 100. rocznicy – Bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą”.

Kto może oddać krew?  Każdy, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 50 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

KAŻDY, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 09.09.2019r.(poniedziałek).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

--
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług