39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

Wczoraj w Elblągu odbyły się obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, podczas których wspomniano udział elbląskich robotników w strajku, jaki w sierpniu 1980 roku rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej.

 

Obchody rozpoczęły się Mszą Święta w Katedrze pod wezwaniem Św. Mikołaja, której przewodniczył Biskup Elbląski Jacek Jezierski. W swojej homilii Biskup Jezierski przywołał słowa Jana Pawła II, który o "Solidarności" mówił - Solidarności to znaczy Wszyscy dla Wszystkich i Wszyscy ze Wszystkimi, nie zaś Wszyscy przeciw Wszystkim. Solidarność jest przed walką. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, w tym: odegranie hymnu państwowego, okolicznościowe wystąpienia oraz składanie kwiatów.

Grzegorz Adamowicz przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność mówiąc o dziedzictwie" Solidarności" wskazywał na jej związki z katolicką nauką społeczną i dziękował za wsparcie, którego Kościół udzielał "Solidarności".

Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej mówił natomiast - Dziś chylimy czoła przed bohaterami wydarzeń Sierpnia'80. Ich postawa i hart ducha ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Mimo represji ze strony władzy, nie poddali się w swojej walce. Podpisane Porozumienia są symbolem przemian, które nastały w 1989 roku - obalenia komunistycznej władzy. Solidarność upomniała się o niepodległą, suwerenną Polskę i przede wszystkim o godność człowieka oraz jego podstawowe prawa

W imieniu Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga głos zabrał wiceprezydent Edward Pietrulewicz, mówił do zebranych:

Świętujemy dziś 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. To przełomowe wydarzenie w najnowszej historii Polski, w którym swój udział mieli również elblążanie. W walce o prawa pracownicze i utworzenie niezależnych związków zawodowych aktywnie brali udział robotnicy z Elbląga, którzy 21 sierpnia ’80 roku włączyli się do strajków. Nasze miasto było jednym z pierwszych poza Trójmiastem, które wsparło strajk solidarnościowy wysyłając delegację do Stoczni Gdańskiej. Za te działania, za wykazanie się niezwykłą odwagą powinniśmy dziś dziękować ówczesnym robotnikom z całej Polski, My zaś szczególnie robotnikom z Elbląga.

Wielki, oddolny ruch polskiej „Solidarności” może być dumny z podpisania Porozumień Sierpniowych, do których doszło bez użycia przemocy i rozlewu krwi. Ta mądrość wzięła się z brutalnie stłumionych robotniczych protestów w grudniu 1970 roku. Tragiczne doświadczenie Grudnia pomogło dekadę później w zorganizowany i przemyślany sposób prowadzić robotniczy protest. Robotnicy nie wyszli na ulice, pozostali w swoich zakładach, utworzyli komitety strajkowe i sformułowali postulaty. Wobec takiego działania i jego ogromnej skali władza zdecydowała się podjąć rozmowy i zgodzić na pracownicze postulaty. Solidarność w tamtych sierpniowych dniach w Polsce i na świecie zaczęła się kojarzyć się ze zwycięstwem społeczeństwa nad totalitarną, komunistyczną władzą.

Drodzy Państwo!
Porozumienia podpisane w Gdańsku, Szczecinie, a także górniczym Jastrzębiu przywracały pracującym godność i dawały nadzieję na lepsze jutro. Co ważne - negocjacje w czasie strajków, tworzenie Związku Zawodowego, branie odpowiedzialności za dobro zakładu, były w okresie komunizmu lekcją demokracji, samorządności i odpowiedzialności za wspólne dobro. To osiągnięcie jest własnością wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w przemianie naszego kraju. Przemianie, która wyrasta właśnie z ducha Sierpnia.

Dziś z dumą podkreślamy, że Solidarność w Polsce była wyłomem, który zapoczątkował rozpad bloku wschodniego i pojałtańskiego porządku. To dzięki wydarzeniom z sierpnia osiemdziesiątego roku mogła nastąpić jesień ludów roku osiemdziesiątego dziewiątego. Bez Sierpnia, bez polskiej Solidarności los polityczny tej części Europy wyglądałaby inaczej. Jako Elblążanie powinniśmy być dumny z historii, która 39 lat temu działa się również tu, w naszym mieście, dając początek tym wielkim przemianom. Naszą powinnością jest dbałość i troska o dziedzictwo Sierpnia 1980 roku.

Wyrażam głęboką nadzieję, że przesłanie „Solidarności” – dialogu, porozumienia i wspólnoty – okaże się silniejsze niż codzienne spory. Jestem przekonany, że odwołując się do solidarnościowych idei będziemy w stanie budować Polskę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Bo jak mówił Jan Nowak Jeziorański „Czas „Solidarności” był bodaj jedynym czasem prawdziwie wysokiej kultury życia publicznego” – tej wysokiej kultury we wzajemnych relacjach życzę nam wszystkim na co dzień.

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych

rocznica Porozumień Sierpniowych - rocznica Porozumień Sierpniowych