Bezpieczna praca w gospodarstwie. Apel!

żniwa

Przekazujemy apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do rolników o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie dzieciom opieki dorosłych podczas wykonywania prac gospodarskich!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zwraca się do wszystkich rolników z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie letnich wakacji oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym w tym czasie.

Czas wakacji to czas żniw i zbioru płodów rolnych – zapewnijmy w tym czasie właściwą opiekę dzieciom oraz przygotujmy miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.

Zachęcamy Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych KRUS.