Jak parkować na Starym Mieście?

Jak parkować na Starym Mieście?

Jak parkować na Starym Mieście? - Jak parkować na Starym Mieście?

Elbląska Starówka to wizytówka naszego miasta, często odwiedzana przez zagranicznych turystów, ale i okolicznych mieszkańców.
Niestety dużym problemem są kierowcy parkujący swe pojazdy gdzie popadnie. W trosce o porządek i bezpieczeństwo straż miejska prowadzi wzmożone działania związane z nieprawidłowym parkowaniem na terenie całej Starówki.

W związku z tym informujemy, że na Starym Mieście obowiązuje strefa zamieszkania, którą definiuje ustawa Prawo o ruchu drogowym jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Znakiem tym jest znak D-40 (strefa zamieszkania), a podstawowe zasady, których trzeba przestrzegać na terenie, gdzie on obowiązuje to:
1.    pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
2.    prędkość pojazdów jest ograniczona do 20 km/h,
3.    zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
4.    wyjeżdżający ze strefy zamieszkania jest włączającym się do ruchu.

Podsumowując, strefa zamieszkania to obszar przede wszystkim, w którym pieszy powinien czuć się bezpieczny. Normy prawne dopuszczają jednak możliwość wjazdu pojazdów mechanicznych, na specjalnych w/w zasadach o przestrzeganiu, których należy pamiętać każdorazowo odwiedzając Elbląską Starówkę .

W związku z tym przypominamy, że naruszając zakaz postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone można otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt karny, o czym mówi art. 97 kw.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu