Diamentowa Dorota

Diamentowa Dorota

Diamentowa Dorota - Diamentowa Dorota

W dniu 30 maja 2019r. odbyła się w Olsztynie IV Warmińsko – Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pt. „Budowanie więzi w rodzinie”. Podczas konferencji zostały wyróżnione rodziny zastępcze zawodowe z całego województwa warmińsko – mazurskiego. Z naszego miasta statuetkę „Diament Dobroci i Serca” otrzymała Pani Dorota Kapuścińska pełniąca funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.
Sedecznie gratulujemy!

Foto Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego