Budżet Obywatelski. Liczy się dobry pomysł

konferencja Budżet Obywatelski

konferencja Budżet Obywatelski - konferencja Budżet Obywatelski

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Na początek czekamy na dobre pomysły elblążan. Można je składać w Urzędzie Miejskim w formie papierowej od jutra do 14 czerwca br. O tym ile  środków zarezerwowano w Budżecie Obywatelskim, jakie są wymagania formalne i nowe zapisy ważne dla wnioskodawców i głosujących mówili podczas konferencji prasowej inaugurującej obecną edycję Budżetu - wiceprezydenci Janusz Nowak i Edward Pietrulewicz.

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM ELBLĄGA / INFORMACJE PODSTAWOWE

- Zapraszamy mieszkańców do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każda wcześniejsza edycja, to dużo dobrych pomysłów, które po głosowaniu zmieniały nasze miasto. W tegorocznej puli mamy 3.100 200 zł i jest to kwota obligatoryjna, która stanowi 0,5% ogółu wydatków miasta za poprzedni rok  – mówił wiceprezydent Janusz Nowak.

- Budżet Obywatelski, jak zawsze jest podzielony na pięć okręgów, na które przypada 500 tys. zł oraz na zadania ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 600 tys. 200 zł. W ramach okręgów wyborczych i na zadania ogólnomiejskie przewidzieliśmy po 50 tys. zł na projekty miękkie, a kwota złożonego wniosku nie powinna przekraczać 25 tys. zł. – dodał prezydent Nowak

Nowe zapisy ważne dla mieszkańców
Jak wskazywał wiceprezydent Nowak po zakwestionowaniu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego zapisów regulaminu Budżetu Obywatelskiego w części dotyczącej posiadania wymogu meldunku, w tej edycji wziąć będzie mógł udział każdy mieszkaniec miasta bez względu na to czy posiada zameldowanie. Nowy zapis dotyczy również szkół, nie będą one mogły się starać o środki na zadania inwestycyjne, za to będą mogły składać pomysły na projekty miękkie. Co ważne, każdy mieszkaniec-wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie będzie się mógł od tej decyzji odwołać. I wreszcie krok w stronę dzieci i młodzieży, które od tej edycji również będą mogły składać swoje pomysły, a potem wziąć udział w głosowaniu, wymagać to jednak będzie oświadczenia od rodziców, bądź opiekunów prawnych.