IKS ATAK w KISACH

16 maja br. IKS "Atak" został oficjalnie członkiem Forum Klubów Integracji Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej.

Celem Klubu prowadzonego przez Integracyjny Klub Sportowy ATAK, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Kubu należy w szczególności:

  • reintegracja społeczna i zawodowa,
  • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
  • organizowanie zadań o chrakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
  • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia
  • aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
  • integracja działań lokalnej społeczności, opracowanie i realizacja,
  • programów pomocowych, współdziałanie z innymi podmiotami w akresie relizacji działań wynikajacych z procesu reintegracji społeczej i zawodowej uczestników Klubu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 bezpośrednio w siedzibie IKS Atak lub telefonicznie pod nr telefonu 55 6424255