Dni Recyklingu liczone w tonach

zuo

zuo - zuo

W najbliższą sobotę (18 maja) na Placu Jagiellończyka odbędzie się XII edycja Elbląskich Dni Recyklingu – ekologiczny festyn dla mieszkańców Elbląga i okolic. Za przyniesione podczas festynu odpady odnawialne otrzymać będzie można punkty i  wymienić je na rośliny zielone. Do udziału w festynie zachęcali, Witold Wróblewski prezydent Elbląga, dyrektor Andrzej Lemanowicz dyrektor ZUO oraz pracownicy tej firmy Grażyna Gaza i Eliza Rogalska.

Plakat wraz z punktacją za przyniesione odpady
Zapowiedź prasowa ZUO

- Przed nami, 18 maja, festyn z okazji Elbląskich Dni Recyklingu na Placu Jagiellończyka, na który chcę serdecznie zaprosić elblążan. Chcemy m.in. w ten sposób docierać i popularyzować wśród mieszkańców ideę segregacji odpadów. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez mieszkańców, większość z nich powinna przekazywać do ZUO odpady posegregowane. Niestety patrząc na to co dociera do ZUO jesteśmy jeszcze od tego daleko. Skoro mieszkańcy zadeklarowali, że będą segregować odpady, to raczej staje się to wymóg, nie kaprys - mówił prezydent Wróblewski

- Podczas ubiegłorocznego festynu zebraliśmy około 15 ton odpadów. W tym roku przygotowanych zostało prawie 4 tys. roślin. Zachęcam wszystkich, by przyjść, bo to okazja do pozbycia się zużytych sprzętów, by nie zanieczyszczać środowiska rzeczami, które można przecież przekazać do recyklingu - zachęcał prezydent - Równolegle do festynu realizowany będzie również Konkurs na zbiórkę odpadów w szkołach, gdzie zbierane są puszki, kartoniki po napojach, nakrętki, makulatura. Finał tego przedsięwzięcia planowany jest 6 czerwca. Chcę podziękować ZUO, które organiuje i koordynuje całe przedsięwzięcie - dodał prezydent

- Festyn z okazji 12 Elbląskich Dni Recyklingu jest dla wszystkich chętnych, dorosłych, dzieci i rodzin. Zaplanowaliśmy warsztaty recyklingu z nagrodami, będą trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie i malowanie twarzy, będą też występy przedszkolaków i uczniów z elbląskich przedszkoli i szkół. Będziemy przekonywać, że warto segregować odpady, by środowisko było jak najczystsze. Nasze hasło, to - zamień odpadki na kwiatki, bo sadząc rośliny też chronimy środowisko - mówił dyrektor ZUO Andrzej Lemanowicz - Mamy tymczasem sytuację w Elblągu nie do końca zadowalającą. Pamiętajmy, że odpady odnawialne dużo gorzej pozyskuje się tam, gdzie są one zmieszane. 90% elblążan deklaruje w umowach, że segreguje odpady, niestety nie ma to odzwierciedlenia przy odbiorze odpadów. Łatwiej nam przekonywać dzieci i młodzież, praktycznie codziennie jest u nas jakaś grupa, im łatwiej przekazać wiedzę i nawyki, trudniej dotrzeć do starszej części społeczeństwa, a przepisy się zmieniają - przekonywał dyrektor Lemanowicz