Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego - Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Z okazji Święta Paschy wszystkim wiernym, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, pokojui nadziei. Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa na trwałe zagości w Państwa domach, pomnaża miłość, umacnia wiarę i ufność w przezwyciężanie tego, co trudne. Niech ten świąteczny czas Wielkiej Nocy, tak bogaty w tradycje, upłynie w rodzinnej, ciepłej atmosferze i wypełniony będzie wzajemną serdecznością.

                Witold Wróblewski
                Prezydent Elbląga