Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego - Życzenia Wielkanocne Prezydenta dla wyznawców obrządku wschodniego

Z okazji Święta Paschy wszystkim wiernym obrządku wschodniego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, pokoju i tak potrzebnej nam dziś nadziei. Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa na trwałe zagości w Państwa domach, pomnaża miłość, umacnia wiarę i ufność w przezwyciężanie tego, co trudne. Niech ten świąteczny czas Wielkiej Nocy upłynie w rodzinnej, ciepłej atmosferze i wypełniony będzie wzajemną serdecznością.

                Witold Wróblewski
                Prezydent Elbląga