Kolejna Wampiriada w ZSIŚiU

wampiriada

"100 litrów krwi - na 100 lecie PCK" pod takim hasłem w tym roku oddają krew krwiodawcy z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Podczas ostatniej zbiórki udało nam się zebrać ponad 12 litrów krwi dla potrzebujących.

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności. Krew to jedyny lek, którego nie można uzyskać syntetycznie.

 W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyła się XVIII. akcja honorowego oddawania krwi. Ta akcja była już kolejną w tym roku szkolnym, dla uczczenia 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. 32 uczniów z entuzjazmem odpowiedziało na tą akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło dziewięcioro uczniów. 12.150 ml krwi trafi do potrzebujących.

Ze względu na to, że nie wszystkim chętnym uczniom udało się oddać krew, w 4 czerwca odbędzie się kolejna akcja tego typu w naszej szkole. Dzisiaj dziękujemy każdemu, kto dzieli się swoją krwią!

Jerzy Pędzisz - prezes HDK "Absolwent" przy ZSIŚiU

wampiriada

wampiriada

wampiriada

wampiriada