Decyzja o podatku do rąk mieszkańców

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że od 18 stycznia do 15 marca 2019 roku pracownicy Urzędu doręczać będą mieszkańcom Elbląga decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - decyzje o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom, każdemu odrębnie.

Pracownicy Urzędu doręczający decyzje wyposażeni będą w identyfikatory.

Decyzje doręczane będą mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od godz. 16:00 do 20:00, natomiast w soboty od godz. 10:00 do 18:00.