Jubileuszowe Sprzątanie Świata – Polska

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

Już od wielu lat społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu włącza się w realizację akcji Sprzątanie Świata – Polska, w tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

W związku z jubileuszem 25 lat „Sprzątania Świata – Polska”, dzieci, uczniowie i wychowankowie Ośrodka nie dość, że aktywnie promowali samo wydarzenie, to przypominali o najważniejszych jego celach - w tym roku to wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci, uczniowie i ich bliscy z sercem zaangażowali się nie tylko w zbiórkę surowców wtórnych, ale też tradycyjne sprzątanie najbliższego terenu placówki, parku Traugutta, Bażantarni, plaży w Krynicy Morskiej, terenów leśnych w Zastawnie… Gdzie tylko wyruszono w teren, zabierano ze sobą worki i rękawice.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. A Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu od kilku lat z dumą chwali się udziałem w Programie Klubów Naszej Ziemi i wielu innych przedsięwzięciach proponowanych przez Fundację.

„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, bo sprzątanie po kimś wcale nie jest idealnym rozwiązaniem, ważne by nie śmiecić!

Wydarzenie integruje całą społeczność, a od minionego roku stało się też elementem działań placówki w ramach Ogólnopolskiej akcji „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. Celem Sztafety Turystycznej jest udowodnienie, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku. Akcja ma na celu także zachęcanie do aktywnych form wypoczynku w połączeniu z aktywnością fizyczną i społeczną. Istotne znaczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć ma promocja zdrowego stylu życia i bezpiecznego wędrowania.

Uczestnicy akcji otrzymali od koordynatorów odblaski, książeczki na temat bezpieczeństwa na szlakach oraz Certyfikaty, jako dowód aktywnego uczestnictwa. Równolegle realizowany był konkurs internetowy dla dzieci, ich bliskich oraz pracowników placówki, który polegał na dzieleniu się w mediach społecznościowych (facebook SOSW nr 2 w Elblągu ) zdjęciami wraz z opisem miejsc wyjątkowo pięknych turystycznie i cennych historycznie.

Wymarsz na szlaki Bażantarni (27.09.2018 r.) był okazją do obserwacji przyrodniczych, wysprzątania lasu oraz spędzenia spokojnego czasu w gronie znajomych przy ognisku. Podczas imprezy zainaugurowano działalności Szkolnego Koła PTTK – „Turbo trampki”, dokonano uroczystego wręczenia legitymacji członkowskich.

Wiadomo, że najpiękniej uczy sama przyroda, a najbezpieczniej jest w towarzystwie bliskich, tym razem również we wszelkie działania zaangażowali się rodzice i wspaniała młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Pod kierunkiem wychowawcy uczniowie po raz kolejny udowodnili, że bariery są tylko w naszych głowach, wszystkie inne, dzięki sercu, współpracy i czasami sile mięśni (nieodstępne dla dzieci na wózkach leśne szlaki) można jednak pokonać.

Zdjęcia Sztafety Turystycznej – uczeń ZSM w Elblągu – Jakub Rozentalski

http://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/edycja-2018/
https://www.pttk.pl/

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata