Jak podróżujemy komunikacją miejską?

zkm

zkm - zkm

Elbląski ZKM przeprowadził w tym roku szerokie badania dotyczące korzystania przez mieszkańców z komunikacji miejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z dwoma dokumentami - "Raportem z badań popytu rzeczywistego w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2018 roku" oraz "Raportem z badania ankietowego na temat komunikacji miejskiej w Elblągu".