Budżet Obywatelski 2019. Co za nami? Co przed nami?

BO2019

Zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Mimo, że do złożenia wniosku potrzebne było zebranie podpisów osób wspierających konkretny pomysł, mieszkańcy nie zawiedli składając łącznie 112 wniosków. Powyższa liczba jest jednak mniejsza niż w poprzednim roku (177 wniosków).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. dotycząca m.in. tworzenia i obowiązywania budżetów obywatelskich nałożyła wymóg, aby składane wnioski uzyskiwały na wstępie wymaganą liczbę osób go popierających. Uwzględniając wytyczne Ustawy zasady elbląskiego Budżetu Obywatelskiego zostały stosownie zmienione. Czasochłonne zbieranie podpisów i podawanie danych osobowych nieco ograniczyło zapał elblążan, choć pod koniec terminu wnioski zaczęły napływać w większej ilości.

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, duża część pomysłów dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc chodników, poprawy stanu alejek w parkach, nowych nasadzeń kwiatów, poprawy estetyki miasta. Co cieszy, sprawdziły się małe granty, elblążanie chętniej niż w poprzednim roku przedstawili pomysły na działania integrujące lokalną społeczność.

Przed nami
Teraz wnioski czeka ocena merytoryczna i szacowanie kosztów przed urzędników z poszczególnych Departamentów. Lista wniosków pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych powinna zostać przedstawiona około 24 sierpnia. W tym roku wprowadzony został tryb odwoławczy, tak więc wnisokodawcy, których pomysły odpadły mogą od 27 do 31 sierpnia odwołać się od decyzji odrzucającej wniosek.

Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane wnioski odbędzie się od 24 września do 21 października 2018 roku.