Dzikie kąpieliska są niebezpieczne

tu się nie kąpiemy

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą. Czy będą bezpieczne zależy od nas samych. Piękna słoneczna pogoda i wysokie temperatury zachęcają do korzystania z kąpielisk, mieszczących się na dzikich i niestrzeżonych plażach, na których obowiązuje zakaz kąpieli.

Pamiętajmy, że kąpiel w miejscu zabronionym jest nie tylko wykroczeniem opisanym w przepisach prawnych, ale coraz częstszą przyczyną śmierci w wakacje. Co roku bowiem w miejscach niestrzeżonych lub tam, gdzie kąpiel jest zakazana dochodzi do utonięć. Większość jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po spożyciu alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody wprost po opalaniu.
Zgodnie z art. 55 Kodeksu Wykroczeń ten, kto kąpie się w miejscu zabronionym, podlega karze do 250 zł grzywny albo karze nagany.  

Strażnicy miejscy w celu wyeliminowania korzystania z kąpieli w miejscach zabronionych kontrolują tereny, na których usytuowane są zbiorniki wodne i gdzie występują zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Jeśli ktokolwiek wie o miejscach niestrzeżonych, zabronionych, które mogą być niebezpieczne dla kąpiących się tam ludzi prosimy informować Straż Miejską pod numerem alarmowym 986, Policję 997 lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 55 239 30 40.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

nad wodą

nad wodą - nad wodą

tu nie łowimy

tu nie łowimy - tu nie łowimy