XXV Gala Osobowości Warmii i Mazur

16 marca 2018 roku odbyła się XXV Gala Osobowości Warmii i Mazur organizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

Przedsiębiorcy za działalność w roku 2017 nagrodzili dwie instytucje i trzy osoby. Statuetki i tytuły zostały wręczone w czterech kategoriach: medycyna, kultura, nauka, działalność humanitarna i jeden tytuł honorowy.

Tytuł honorowy otrzymała

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii — za zbudowanie partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo-przedsiębiorca, doprowadzenie do uchwalenia konstytucji dla biznesu, a także za działania promujące inwestycje innowacyjne w obszarze modernizacji polskiej gospodarki.

Dr Paweł Grabala w kategorii „medycyna” — za wybitne dokonania w leczeniu chorób kręgosłupa u dzieci, wykonywanie nowatorskich operacji, które ratują życia najmłodszych pacjentów. Dr Grabala jest specjalistą ortopedii i traumatologii, pracuje w szpitalu dziecięcym w Olsztynie

W części artystycznej gali wystąpili trzej tenorzy TreVoci, zespół Pieśni i Tańca Kortowo oraz grupy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu w kategorii „kultura” — za przekazywanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom doznań z tradycji muzyki dawnej i współczesnej, tańców ludowych i nowoczesnych oraz za działania poznawcze i promocyjne.

Prof. dr hab. Adam Janusz Zięcik w kategorii „nauka” — za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad fizjologią i endokrynologią rozrodu zwierząt, utworzenie w 2014 r oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a także za promocję Warmii i Mazur w Polsce i na świecie.

Rotary Club Olsztyn w kategorii „działalność charytatywna” — za pomoc humanitarną na rzecz domów dziecka i szpitali, prowadzenie akcji stypendialnej na rzecz ubogiej, zdolnej młodzieży oraz młodzieżowej wymiany międzynarodowej,
a także za pozyskiwanie środków na te cele poprzez organizację imprez charytatywnych.

W części artystycznej Gali wystąpili trzej tenorzy TreVoci, zespół Pieśni i Tańca Kortowo oraz grupy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.