Bezpiecznie w „dzień wagarowicza”

w plenerze

w plenerze - w plenerze

Już jutro będziemy obchodzić pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który dla wielu uczniów oznacza tradycyjny dzień wagarowicza. Pracownicy oświaty wkładają wiele starań w to, aby tego dnia w organizowane przez nich zajęcia nie wkradła się nuda. Pomimo oryginalnych pomysłów, uczniowie decydują się na opuszczanie zajęć lekcyjnych  i spędzanie czasu poza szkołą.

W związku z tym strażnicy miejscy oprócz ujawniania osób uchylających się od obowiązku szkolnego będą kontrolować miejsca, gdzie najczęściej gromadzą się młodzi ludzie, jak np. parki, skwery czy Stare Miasto i Bulwar Zygmunta Augusta.  Funkcjonariusze będą sprawdzali, czy uczniowie nie popełniają czynów zabronionych oraz nie zakłócają spokoju i porządku publicznego. Zwrócą także uwagę, czy sprzedawcy respektują zakaz sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18. roku życia.

Bardzo pomocnym w tym dniu będzie monitoring miejski obsługiwany przez strażników, którzy dzięki ciągłej obserwacji znają miejsca przebywania młodzieży i przez czujne oko kamery potrafią wypatrzeć wszelkie naruszenia prawa.
Monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z czynami chuligańskimi, niszczeniem mienia, spożywaniem alkoholu czy innymi wykroczeniami i przestępstwami.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

w plenerze

w plenerze - w plenerze

w plenerze

w plenerze - w plenerze

w plenerze