Rodzicu zaszczep bezpłatnie swoje dziecko!

spotkanie

spotkanie - spotkanie

Rusza realizacja drugiej edycji „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w latach 2015/2016 z terenu Miasta Elbląga. Dzięki niemu w tym roku 320 elblążan urodzonych w 2016 roku może skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

- Decyzja dotycząca ochrony najmłodszych mieszkańców Elbląga to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej, jaką realizujemy w mieście. Wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu w tegorocznym budżecie kolejnych 80 tys. zł na ten cel. W 2017 roku dzięki realizacji programu zaszczepionych zostało 196 dzieci urodzonych w 2015 roku. W bieżącym roku natomiast planujemy zaszczepić 320 dzieci urodzonych w roku 2016. Zachęcam rodziców do udziału w tym programie i skorzystania z bezpłatnej ochrony przeciwko zakażeniom pneumokokowym – podkreśla Witold Wróblewski prezydent Elbląga, który spotkał się dziś w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami przychodni w minionym roku realizujących miejski program bezpłatnych szczepień. Spotkanie było okazją do zebrania opinii i uwag na temat ubiegłorocznej akcji i wręczenia podziękowań za udział w programie. Podziękowania otrzymały Przychodnie „ZAWADA”, "ZATORZE”, „MEDICUS I”, podziękowania zostaną też wręczone Przychodni DAR SERCA , której przedstawiciel nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.

- Służba zdrowia, choć nie jest bezpośrednio zadaniem samorządu, to jednak staramy się ją w różnych obszarach wspierać - mówił prezydent - Spróbujemy poszukać środków zewnętrznych na inne szczepienia, na przykład przeciw boreliozie. Mieszkańcy naszego regionu, z racji intensywności występowania kleszczy, są narażeni na zakażenie chorobami, których nosicielami są te zwierzęta. Jednak, aby pozyskać środki na ten cel należy wskazać efekty dla całego naszego subregionu - zaznaczył prezydent

Przedstawiciele przychodni podkreślali, że w 2017 roku zaszczepiono dużą liczbę dzieci w stosunku do krótkiego czasu, kiedy w kasie miasta udało się zabezpieczyć środki na ten cel. Podkreślano również, że Miasto może rozważyć dofinansowanie do innych niezwykle potrzebnych szczepień, m.in. przeciw grypie. Nasilenie zachorowań na grypę, a co za tym idzie pełne przychodnie pacjentów, Elbląg przechodzi właśnie w obecnym czasie. Reprezentujący przychodnie wskazywali także na istniejący wciąż problem z grupą rodziców, którzy nie chce szczepić swoich dzieci, co już prowadzi do powrotu niektórych chorób zakaźnych i jest zagrożeniem dla życia maluchów.

W 2018 roku Program realizują cztery elbląskie przychodnie:
• „ZAWADA”, ul. Wiejska 18, tel. 55 728-553-664, zaszczepi 40 dzieci
• „PRZYCHODNIA ZATORZE”, ul. Lotnicza 51, tel. 55 233-65-74 zaszczepi 30 dzieci
• „MEDICUS I”, ul. Królewiecka 195, tel. 55 234-54-64, tel. 55 234-66-52, zaszczepi 150 dzieci
• „ALFA” sp. lekarzy, ul. Komeńskiego 35, tel. 55 239-45-20, zaszczepi 100 dzieci

Ważne informacje dla rodziców
Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku, którzy zdecydują się na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia mogą umawiać się w wyżej wymienionych przychodniach osobiście lub telefonicznie. Aby zaszczepić dziecko właściwy lekarz rodzinny musi wystawić zaświadczenie, że nie było ono nigdy szczepione przeciw pneumokokom (wystarczy również kopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem przez lekarza rodzinnego). W umówionym terminie rodzic wraz z dzieckiem winien się stawić na szczepienie z w/w dokumentami. Wtedy lekarz dokona badania dziecka i edukacji rodziców/opiekunów. W przypadku  braku przeciwskazań do szczepienia i po podpisaniu zgody przez rodzica, wykwalifikowana pielęgniarka dokona zaszczepienia. O dokonaniu szczepienia lekarz powiadomi lekarzy rodzinnych właściwych dla zaszczepionych dzieci drogą pisemną w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szczepienia.

plakat

plakat - plakat

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie