NISKA EMISJA jakość powietrza - zagrożenia - przeciwdziałanie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do debaty nt. problemu niskiej emisji. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek - 4 grudnia 2017r., o godz. 15.30 w sali 301 Urzędu Miejskiego (II piętro). Celem debaty jest ocena sytuacji, zdefiniowanie zagrożeń i podjęcie próby wypracowania kierunku i programu do poprawy warunków aerosanitarnych dla miasta Elbląg.

Program:
15:30 - Wprowadzenie
15:35  Występ artystyczny Uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu - przygotowanie Katarzyna Koronowska

Część referatowa:
15:50 – Zagrożenia zdrowia wynikające z problemu niskiej emisji Dr n. med. Waldemar Bieniek - Internista, Kardiolog. Oddział Chorób Wewnętrznych - Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
16:00 – Prawo do czystego powietrza -  przepisy prawa powszechnego i działania administracyjne samorządu                           - Daria Bieńkuńska – Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu
16:10 – Niska emisja w liczbach – zagrożenia, sposoby walki - Zenon Lecyk – Rada Miejska w Elblągu
16:20 - Dyskusja
17:20 - Wnioski

Do udziału w spotkaniu zachęcamy:
stowarzyszenia i organizacje inicjujące działania na rzecz zwalczania niskiej emisji; mieszkańców miasta; przedstawicieli firm związanych z odnawialnymi źródłami energii.