Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się coroczne uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych Fundacji Elbląg. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studenci otrzymali listy gratulacyjne i umowy stypendialne z rąk Witolda Wróblewskiego - Prezydenta Miasta Elbląg, darczyńców oraz przedstawicieli Fundacji Elbląg.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Komisje Stypendialne Programów Stypendialnych „Szansa" i „Słonik" spośród zebranych wniosków wybrały stypendystów na rok szkolny 2017/2018. Ostatecznie wyłoniono 22 uczniów i studentów, którzy otrzymają wsparcie finansowe. List gratulacyjny otrzymała również Lidia Czarnecka, która otrzymała stypendium specjalne od Zarządu za wybitne osiągnięcia.

Po raz czwarty Fundacja Elbląg przyznała stypendium Funduszu Młodych Talentów. Tego roku otrzymał je Mateusz Grodziewicz-Cernuto, który uświetnił dzisiejszą uroczystość krótkim występem na wiolonczeli. Podstawę Funduszu tworzy przekazana przez Ryszarda Rynkowskiego i Drużyny RR nagroda z programu "Bitwa na głosy" oraz tantiemy ze sprzedaży ich płyt. Jego celem jest wspieranie młodych, uzdolnionych muzycznie mieszkańców naszego miasta.

Łączna pula przeznaczona na stypendia „Szansy", „Słonika", stypendium specjalne Zarządu i Funduszu Młodych Talentów w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 32.100,00 zł.

Umowy stypendialne wręczył Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg oraz obecni przedstawiciele darczyńców m.in. Andrzej Sawicki - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Elblągu, Mariusz Potoczny - Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg, przewodniczący komisji stypendialnych oraz członkowie Zarządu Fundacji Elbląg. Natomiast darczyńcami indywidualnymi są: Maria Kosecka, Irena Kulkowska i Dorota Wadecka, Maria Puchalska, Piotr Macutkiewicz.

W imieniu Fundacji Elbląg i naszych stypendystów serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za ufundowanie stypendiów, a stypendystom życzymy samych sukcesów.

Stypendia "Szansy" i "Słonika" w roku szkolnym 2017/2018 są finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Fundacji im. S. Batorego, Nadleśnictwa Elbląg, darowizn od osób prywatnych oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.      

Informacja: Fundacja Elblag

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg

Stypendyści Fundacji Elbląg - Stypendyści Fundacji Elbląg