Elbląskie Targi Pracy - zakończone

targi pracy

targi pracy - targi pracy

Targi Pracy stanowią jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Ich ideą jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy poszukującymi pracy a pracodawcami.

W dniu 17 października 2017 r. ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”  odbyły się Elbląskie Targi Pracy. Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w partnerstwie z  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Patronat honorowy nad targami objął Wojewoda Warmińsko Mazurski oraz Prezydent Miasta Elbląg. Na targach gościliśmy pracodawców, którzy przedstawili oferty pracy w różnych branżach i zawodach. Bogatą ofertę zatrudnienia w kraju i za granicą zaprezentowały agencje zatrudnienia z naszego miasta i terenu Polski. Z szeroką oferta edukacyjną i szkoleniową wystąpiły uczelnie oraz jednostki szkoleniowe. Osobom zainteresowanym porad prawnych udzielali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu. Obecny był także Areszt Śledczy w Elblągu, który przedstawił propozycje współpracy z pracodawcami w zakresie pracy dla osadzonych. Placówka Straży Granicznej oraz Komenda Miejska Policji w Elblągu wzbudziły szerokie zainteresowanie osób chcących podjąć pracę jako funkcjonariusz straży granicznej oraz funkcjonariusz policji. Zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat rekrutacji  przyjęcia do służby. Swoje działania zaprezentowały również instytucje zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

W tym samym dniu również w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach” w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pn. „Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy”. Jednym z punktów programu konferencji było podsumowanie 10 lat działalności Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Pani Iwona Radej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odebrała dyplom z podziękowaniami za współpracę w ramach Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu składają serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom i odwiedzającym, którzy wzięli  udział w targach pracy. Państwa obecność utwierdza nas w przekonaniu, że targi pracy są wydarzeniem ważnym, służącym lokalnej społeczności w promowaniu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i tworzeniu równych szans na rynku pracy. Liczymy na dalszą owocną współpracę i zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez urząd, mając nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włożyli wkład w organizację targów pracy. Dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

targi pracy

targi pracy - targi pracy

targi pracy

targi pracy - targi pracy

targi pracy

targi pracy - targi pracy