Rodzicu zaszczep bezpłatnie swoje dziecko!

Rodzicu zaszczep bezpłatnie swoje dziecko!

Rodzicu zaszczep bezpłatnie swoje dziecko! - Rodzicu zaszczep bezpłatnie swoje dziecko!

Trwa realizacja „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Elbląga". Dzięki niemu w tym roku 320 elblążan urodzonych w 2015 roku skorzysta z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

- „Decyzja dotycząca ochrony najmłodszych mieszkańców Elbląga to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej, jaką realizujemy w mieście. Wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu w tegorocznym budżecie 80 tys. zł na ten cel. Obecnie z darmowych szczepień przeciwko pneumokokom mogą korzystać dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku. Trzeba jednak pamiętać, że nadal bez ochrony pozostaje duża grupa dzieci starszych, tych do 5. r.ż., dla których te groźne bakterie stanowią zagrożenie. Ich szanse wyrówna pilotażowy program, w ramach którego w 2017 roku w naszym mieście zostaną zaszczepione dzieci urodzone w 2015 roku, a w 2018 dzieci urodzone w 2016 roku. Zapraszam rodziców do udziału w tym programie – mówi  Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Dzieci otrzymają szczepionkę 13-walentną, stanowiącą w tej chwili najszerszą ochronę przed pneumokokami.

W 2017 r. Program realizują cztery elbląskie przychodnie:
•    NZOZ „ZAWADA”, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 728-553-664
zaszczepi 50 dzieci
•    SN ZPOZ „PRZYCHODNIA ZATORZE”, ul. Lotnicza 51, 82-300 Elbląg, tel. 55 233-65-74
zaszczepi 70 dzieci
•    „MEDICUS I”, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, tel. 55 234-54-64
zaszczepi 100 dzieci
•    Poradnia Rodzinna „DAR SERCA”, ul. Bażyńskiego 2, 82-300 Elbląg, tel. 55 234-65-31
zaszczepi 100 dzieci

Ważne informacje dla rodziców

Rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku, którzy zdecydują się na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia od dziś – tj.18 października mogą umawiać się w wyżej wymienionych przychodniach osobiście lub telefonicznie. Aby zaszczepić dziecko właściwy lekarz rodzinny musi wystawić zaświadczenie, że nie było ono nigdy szczepione przeciw pneumokokom (wystarczy również kopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem przez lekarza rodzinnego). W umówionym terminie rodzic wraz z dzieckiem winien się stawić na szczepienie z w/w dokumentami. Wtedy lekarz dokona badania dziecka i edukacji rodziców/opiekunów. W przypadku  braku przeciwskazań do szczepienia i po podpisaniu zgody przez rodzica, wykwalifikowana pielęgniarka dokona zaszczepienia. O dokonaniu szczepienia lekarz powiadomi lekarzy rodzinnych właściwych dla zaszczepionych dzieci drogą pisemną w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szczepienia.